Zaznacz stronę

Technologie Galwaniczne

Oficjalny dystrybutor i wyłączny przedstawiciel jednej z największych firm zagranicznych w zakresie produktów dla galwanotechniki (HSO)

Wilhelm tell consulting

 współpracuje z Firmą CMI ENVIRINNEMENT (dawniej EUROPE ENVIRONNEMENT) od maja 2004

Dostarczamy do Polski

Wentylatory promieniowe

 

wentylatory dachowe i kanałowe

 

separatory do chromu

 

skrubery poziome

 

skrubery pionowe

 

instalacje do oczyszczania powietrza

 

wentylatory promieniowe

tworzywowe od wydajności 50 m3/ h do 140 000 m3/h

Materiał:

  • obudowy: PPH, PEH
  • wirniki: PPH, PEH, PVDF

Zakres temperatury pracy: od minus 30 °C do plus 70 °C

  • silniki z napędem bezpośrednim lub przez przekładnię
  • spręż do 4800 Pa

CMI ENVIRONNEMENT

Jest jednym z pionierów europejskich w produkcji oczyszczania powietrza w instalacjach z zastosowaniem LAWY powulkanicznej

Dostarczamy gotowe rozwiązania „pod klucz’’ z zakresu dezodoryzacji i oczyszczania powietrza

Instalacje pracują w:

  • oczyszczalniach ścieków
  • kompostowniach
  • zakładach chemicznych
  • galwanizerniach

Wilhelm Tell Consulting A.A. Doliński

Biuro Przedstawicielskie

CMI Europe Environnement

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma „Wilhelm Tell Consulting A.A. Doliński” z siedzibą w Łodzi (93-114 Łódź ) ul. Przędzalniana 77, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca numer NIP 7291582423 oraz numer Regon 473061506. Informujemy, że dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zgłoszenia lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora i mogą być przekazane do podmiotów trzecich z uwagi na prawnie uzasadniony interes. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania danych, wnoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Kontakt

telefon

+(48) 42 681 84 93

E-Mail

wilhelmtell@wilhelmtell.com.pl

Adres

Ul. Przędzalniana 77
93-114 Łódź, Polska

WIlhelm Tell

Ul. Przędzalniana 77
93-114 Łódź, Polska